Lär dig arketyperna: Mentorn

Lär dig arketyperna: Mentorn

(Detta är en del i min serie om arketyper i hjältens resa. Läs del 1 här, arketypen Hjälten.)

Mentorns främsta uppgift är att vägleda och lära upp protagonisten

Mentorn får protagonisten att inse varför hennes resa är av vikt. Vi har pratat om Haymitch Abernathy i Hunger Games tidigare och han är ett lysande exempel på Mentor arketypen. Fler än en gång förklarar han spelets regler för Katniss, både utanför och i arenan. Han manar på henne och pushar henne. Han är en gammal vinnare av spelen och har gått igenom samma saker och kommit ut påandra sidan som en segrare.  Som jag skrev tidigare så är mentorn en möjlig framtid för hjälten.

Precis som alla andra trovärdiga karaktärer har mentorn också svagheter

Förutom att de måste ha karaktärsbrister för att intressera läsaren finns det en aspekt till man inte får missa. Om mentorn är så pass mycket bättre än hjälten och lär upp denne så måste det finnas en förklaring till varför mentorn inte kan rädda världen utan vår hjälte. Många berättelser löser denna fråga genom att göra hjälten till ”den utvalde”.

Det behöver inte vara bokstavligt. Det betyder bara att Mentorn, trots sin överlägsenhet, saknar det där som gör hjälten speciell. Katniss blir speciell när hon ställer upp frivilligt i spelen. Hon befäster detta ute i alla distrikt genom att vägra spela efter reglerna och på så sätt driver hon fram ett hopp om revolt. Hon blir en viktig symbol för revolutionen. Haymitch spelar efter reglerna. Jag vill argumentera för att den största skillnaden mellan mentorn och hjälten måste vara att hjälten är den som driver berättelsen (precis som alla andra protagonister bör).

Svagheten behöver inte vara att Mentorn är gammal. Det kan även sitta i huvudet på dem. Haymitch till exempel har tappat tron på att en annan värld, än den de lever i, är möjlig.

Hjälten försvinner oftast från protagonistens liv vid någon tidpunkt i berättelsen

En förklaring till varför inte Mentorn sköter räddandet-av-världen kan vara att denne bara besitter någon eller några egenskaper som hjälten behöver lära sig för att koma vidare. Oftast försvinner Mentorn vid någon tidpunkt i berättelsen så att hjälten lär sig att stå på egna ben. Strax innan man känner att protagonisten har lärt sig är en perfekt tidpunkt. Tänk på fågelmamman som knuffar ut fågelungen ur boet. Låt din protagonist flyga för första gången utan att mentorn håller henne i handen. Jag vill bara påpeka att mentorn inte måste dö, men det är vanligt.

Mentorn förser även hjälten med gåvor

Gåvan är antingen ett verktyg, en talisman eller ett vapen. Det här med gåvor är något knasigt för mig. Visst, Q i Bond förser vår folkkäre agent med alla möjliga häftiga prylar. Men är Q en mentor? En möjlig fadersfigur? Absolut. Men i Hunger Games får Katniss en Mockingjay brosch av Madge (i filmen får hon det från Greasy Sae). Som vi vet blir den här broschen väldigt viktig i berättelsen. Så det behöver naturligtvis inte komma direkt från mentorn men gärna i samma veva som protagonisten möter mentorn, i början av berättelsen. Den mest trovärdiga gåvan är för mig ändå den gamla hederliga skattkartan som visar vägen. En bra gåva ska antingen:

  1. Vara instrumentell för att överkomma externa eller interna hinder (speciellt vapen, talisman)
  2. Möjliggöra resan för protagonisten. (verktyg) Till exempel tabletten Neo tar för att kliva över till The Matrix.

Mentorer kan också fungera som protagonistens kärleksintresse

Snubben med de stora läpparna i Divergent. Vad hette han? Four (google). Han är en tydlig mentor för Tris (är det inte komiskt att hon heter triss och han fyra? Är det med flit?)

Buffy har en mentor i Giles men Angel tar också på sig den rollen. Han är äldre, visare och mer erfaren. Han visar henne sådant som Giles kanske inte kan eller vill.

Men det bästa exemplet är Kyle Reese i Terminator. Han tränar Sarah till att bli en krigare och sedan dör han. Han hinner ge henne en gåva, få henne att förstå vikten av sin resa och bli kär. En effektiv Mentor.

Vare sig mentorn är protagonisten eller en bifigur så är kan mentorn ha en tydlig utveckling

De vi förändrar, förändrar oss. En karaktär som har svagheter och utsätts för handling, bör utvecklas.

En protagonist kan ha funktionen som sin egen mentor

Det här är helt enkelt när karaktären måste lista ut saker och ting själv med tiden. Tänk Ground Hog day, Cast Away och liknande. Protagonisten listar ut saker genom att själv fundera runt sina problem. Detta sker oftast när protagonisten av någon anledning är själv.

Mentorn kan ha rollen av antagonist

En Mentors baktanke med att lära upp protagonisten behöver inte vara för att hjälpa honom, det kan lika gärna vara för att utnyttja honom.

Mentorn kan ha rollen av protagonist

En protagonist som är en lärare av något slag eller en redan utvecklad hjälte. William Wallace i Braveheart. Buffy i sista säsongen.

Mentorer behöver inte alltid vara goda karaktärer som visar hjälten den rätta vägen, de kan även lura hjälten att begå brott eller onda handlingar

Emperor Palpatine i Star Wars, Gordon Gecko i Wall Street. Poängen är att mentorn har som funktion att lära protagonisten någonting. Det kan vara vem som helst. Du behöver inte begränsa mentorn till den klyschiga äldre gubben eller tanten. Du behöver bara ha en trovärdig förklaring till varför mentorn kan lära ut någonting till protagonisten.

Protagonister kan ha två mentorer som står i direkt motsats till varandra och tvingar denne att välja en väg

I Wall Street har protagonisten Bud Fox två mentorer. Gordon Gecko och sin far Carl (den ena ond och den andra god).

Mentorns och lärlingens roll kan växla mellan karaktärerna

I Shawshank redemption är Red protagonisten Andy’s mentor inne i fängelset och lär honom hur man överlever där. När de sedan kommer ut därifrån blir Andy Reds mentor i hur man hanterar livet utanför fängelset.

Ibland är mentorn ovillig att ta sig an sin roll

Tänk dig de karaktärer som inte vill lära protagonisten någonting, utan som känner sig tvingade till det. De ser inte sig själva som allvetande men de kan inte se på medan protagonisten gör bort sig. Alternativt är de sarkastiska, de kanske har en roll som lärare, betjänt, politisk rådgivare och på grund av det tillfrågas för råd. Ibland kan de tvingas in i sin mentorroll. Till exempel på grund av ett annat mål: att slippa fängelse; att imponera på en tjej; för att få någonting.

Mentorn behöver inte gilla protagonisten. Haymitch tvingas in i rollen eftersom han är den enda överlevande vinnaren i district 12. Han tror inte ens på att Katniss och Peeta kommer att överleva.

Läs mer:

Hjältens Resa

Arketypen Hjälten

Skriv en kommentar