Lär dig arketyperna: Skuggkaraktären

Lär dig arketyperna: Skuggkaraktären

(Detta är femte delen i en serie om arketyper, länk till övriga i slutet på inlägget)

Skuggkaraktären är ständigt närvarande i bakgrunden

En skugga följer efter vart än Hjälten tar vägen. Det är den andra sidan av våran Hjälte och är därför ständigt närvarande. Hjältens mål, konflikter, hinder, ska alla präglas av skuggkaraktären.

Skuggkaraktärer är fantastiska antagonister

Voldemort och Harry Potter. Lecter och Clarice. Att låta antagonisten även vara Skuggkaraktären är ett säkert sätt att undvika tvådimensionella antagonister. Då de är sammanvävda med varandra innebär en välutvecklad hjälte automatiskt en välutvecklad antagonist.

shadow

Skuggkaraktären behöver däremot inte vara antagonistisk

I en vanlig roman kan Skuggkaraktären till exempel vara ett äldre syskon. ”Samma, men olika”. Det kan vara en vän som lever ut Hjältens dröm. Skuggkaraktären behöver inte ogilla Hjälten på något sätt men kan ändå fungera som ett mörkt moln på dennes himmel. En förälder till exempel. Vem har inte tänkt någon gång att de inte ska bli som sina föräldrar?

Skuggkaraktären förkroppsligar egenskapar hos Hjälten som hon förtryckt eller inte vill kännas vid

Det kan vara egenskaper som skuggkaraktären lever ut till fullo. I Buffy Vampyrdödaren är Spike skuggkaraktären till Angel. Ofta konfronterar han Angel med kommentarer om att Angel måste bara acceptera det onda i sig och leva ut det.

En småstadstjej som flyttat till storstan kan ha bytt sin dialekt för att passa in och vill därför inte visa upp sina gamla tjejkompis från hemstaden.

 

De förtryckta/avvisade egenskaperna hos skuggkaraktären behöver inte vara negativa karaktärsdrag

Det ska stå i motsatsförhållande till Hjälten. Om din hjälte är en sur gubbe, så kanske hans skuggkaraktär någon som alltid är glad och trevlig.

Hjälten och skuggkaraktären kan också dela positiva/unika egenskaper som inte är förtryckta eller avvisade

Harry Potter kan prata med ormar precis som Voldemort. Det är en väldigt unik egenskap som Harry både skäms för men ändå använder vid behov.

HarryParseltongue

De delade egenskaperna med skuggkaraktären är en del av den inre konflikten hos hjälten under berättelsens gång

I Harry Potter uttrycker Harry ofta en rädsla för att bli som Voldemort. Han är orolig för att han förstår att de är mer lika än han är bekväm med.

Det är inte ovanligt att skuggkaraktären och mentorn på något sätt är länkade till varandra

Dumbledore var Voldemorts lärare på Hogwartz innan han blev ond till exempel. I Teenage Ninja Mutant Turtles är The Shredder mannen som dödade Splinters ägare. De är även fysiskt länkade, Shredder högg av Splinters öra och Splinter lämnade ett fult ärr i ansiktet på Shredder. Oftast är denna tidigare relation direkt avgörande för hur mentorn eller skuggkaraktären blivit till. I TMNT har de förstärkt detta med de fysiska stympningarna som kännetecknar karaktärerna när vi möter dem.

Skuggkaraktären kan också fungera som Hjältens mentor

I När Lammen Tystnar är Hannibal Lecter även Clarice Starlings mentor. Han lär henne att använda sina gåvor och slutledningsförmåga.

Hjältar och skuggkaraktärer kan slå sig samman mot ett gemensamt mål vid någon punkt i berättelsen

Hannibal och Clarice både samarbetar och bearbetar varandra för sina egna intressens skull.

Hjälten kan fungera som sin egen skuggkaraktär

Doctor Jekyll och Mr. Hyde är en klassisk berättelse där hjälten på grund av psykisk störning är plågad av sig själv. En väldigt bildlig tolkning av skuggkaraktären.

Det hjälper att se på skuggkaraktären och hjälten som två sidor av samma mynt

Genom att sammanväva hjälten och skuggkaraktären via liknande egenskaper, både negativa och positiva, kan både den interna och externa konflikten personifieras. Hjälten måste både möta de yttre och inre hoten under berättelsens gång. Man kan tänka sig att hjälten hade kunnat bli som skuggkaraktären om hon tagit en annan väg i livet.

Banger-Sisters-f06

Missa inte de tidigare delarna i denna serie:

Hjältens Resa

Hjälten

Mentorn

Budbäraren

Dåren

Skriv en kommentar